N - R.

N

NAČINOVIĆ, DANIEL -  8 puta na MIK-u, 8 pjesama

2008. Kartulinica

2011. Ljubaf ni laka stvar

2011. Evviva el vin dell'Istria

2013. Lucky Joe

2014. Moran poć va Santa Fe

2016. Batuda

2017. Tamo pod starin Buzeton

2018. La rondinella Istriana


NAČINOVIĆ, IVAN - NINO - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

1985. Fa piano, fa piano (s Angelom Tarlicchiom)

1995. Tu je jubav moja (s Džoom Maračićem Makijem)


NEDA I MILJENKO - 2 put na MIK-u, 2 pjesme

1969. Zadnji vijaj

1970. Sopimo, pivajmo


NEDA, DARIO I MILJENKO - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

1971. Sijede vlasi

1972. Pipa


NEZIREVIĆ, ALENA - ANEZI - 1 puta na MIK-u, 1 pjesme

2016. Happy end (s Duškom Jeličićem)


NEŽIĆ RUŽIĆ, VESNA – 27 puta na MIK-u, 28 pjesama

1977. Vrtić pred kućun

1982. Kuma Cila

1984. Kanat od vina; 

1984. Nonići su moji navigali (s Brunom Hrabarom)

1993. Martinja (s duom Magnolija i Balunašima)

1994. Ča su lipi (s duom Magnolija i klapom Roč)

1995. Gremo rože brati (sa Sergiom Pavatom)

1996. Na kantunu (sa Sergiom Pavatom)

1997. Tartuf (sa Sergiom Pavatom)

1998. Pada daž (sa Sergiom Pavatom)

1999. Niš bez menežije (sa Sergiom Pavatom)

2000. Gunjci (s Trijom Bajs)

2002. Ni da mi plate

2003. Čerišnja (s klapom Krk)

2004. Mih se čuje, svati gredu (s duom Magnolija i Balunašima)

2005. Luče na šufitu

2006. Lipo tići mi kantaju

2007. Istrijanska vesela

2008. Moj nono mladić

2009. Niš na svojen mistu ni

2010. To san ti ja

2011. U plamenu sviće

2012. Rožica

2013. Po voji

2014. Volin te Istro

2016. Dalmatinsko Istarska (s Oliverom Berekinom)

2020. Triba znati

2021. Viva l'amor


NOVELLA - 3 puta na MIK-u, 3 pjesme

1993. Il valzer istriano (s Histrima)

1997. Vieni con me (s Josom Butorcem)

1998. Girasole


O


OBRANOVIĆ SLAVA (duet Slava i Igor)  1 put na MIK-u, 1 pjesma

2020. Na te još pensan


OPATIJSKI KLUB 4’33” - 1 put na MIK-u, 1 pjesma (zajedno)

2000. Valić jubavi (s Lidijom Percan)


P

PAIĆ, VINKO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1972. Tonina molaj baka


PAHOR, GALLIANO - 4 puta na MIK-u, 4 pjesme

1994. Vagabondo (s Morčićima)

1995. Delan, delan (s Morčićima)

1996. Che bella donna

2006. Pola son qua


PALADIN, FRANJO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1973. Daž, daži


PANDUR, DAMIR - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1984. More i ti


 PANJKOVIĆ, PERO – 3 puta na MIK-u, 3 pjesme

1993. Turisti

1994. Kurijera (s grupom Kolaž)

1995. Za zeru mora


PAŠKVAN, ANDREA - 2 put na MIK-u, 2 pjesma

2013. Sama san kriva

2014. Niman force


PAŠKVAN, MIROSLAV - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1980. Preša


PAVAT, SERGIO - 15 puta na MIK-u, 15 pjesama

1993. Regipet color de rosa

1994. Vero pak ne

1995. Gremo rože brati (s Vesnom Nežić-Ružić)

1996. Na kantunu (s Vesnom Nežić-Ružić);

1997. Tartuf (s Vesnom Nežić-Ružić)

1998. Pada daž (s Vesnom Nežić-Ružić)

1999. Niš bez menežije (s Vesnom Nežić-Ružić)

2000. Srce od rošeta

2002. Una canson istriana

2003. Ljudi moji ni mi laka (s Jozefinom)

2013. Ne kantaj mi

2014. Sve naše kumpanije (s Eleonorom Turčinović)

2015. Kambjalo se je vrime

2016. Santa Marina

2020. Dojdi mi Marie (s klapom Lungomare)


PAVINČIĆ, NENO - 4 puta na MIK-u, 4 pjesme

2005. Piccola (s Pešekanima)

2006. Zadnja je moja (s Tamarom Brusić)

2008. Moj amigo (s Robertom Manestrom)

2009. Libar od soli (s Antonelom)


PERCAN, LIDIJA- 18 puta na MIK-u, 19 pjesama

1966. Sretno kume

1969. Partili su

1970. Zlatne karoci

1971. Pupica

1973. Na preli; Mih (s Tonijem Kljakovićem)

1975. Pelinčica

1976. Novljanske krovi

1977. Dva mladića

1978. Pisma MIK-u

1979. Skuža

1980. Težak

1981. Buzećanka

1982. Kartulina

1983. Con lui in motocicletta

2000. Valić ljubavi (s Opatijskim klubom 3’44)

2003. Ritorno a parenzo (s Voljenom Grbcem)

2004. Primorska noć (s Mladenom Grdovićem)

2010. Istra mati moja (s Alenom Vitasovićem)PEROVIĆ, KREŠIMIR - 6 puta na MIK-u, 6 pjesama

2013. Na biloj punti

2014. Maltempo (s Tamarom Brusić)

2015. Kontrivan semu

2016. Pridi šlovek muoj (s Helenom Funčić - rec.)

2017. Zlato moje (s Melanijom Purić)

2018. Jena ljubavPEŠEKANI - 3 put na MIK-u, 3 pjesme

2005. Piccola (s Nenom Pavinčićem)

2006. Serenada

2008. Moj Điđi


PETROV, MONIKA - 1 puta na MIK-u, 1 pjesma

2010. Tribaš mi


PETROVIĆ, RINO- 1 puta na MIK-u, 1 pjesma

2016. Val


PETRUŠANEC, SANJA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1994. Prst va moru


)


PERCL, IVICA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1968. Tanac


PERIĆ, PATRICIJA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1976. Ribarova briga


PERKIĆ, DRAGAN - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1985. Ide oluja


PICINIĆ GINA –14 puta na MIK-u, 14 pjesama

2002. Sansego gradiću (sa ženskom i muškom klapom Kaslav);

2003. Da mi je s tobun prošećat (s muškom klapom Kastav);

2004. Ko va raju

2005. Ozdravi mi duša

2006. Niš na svitu lipše nij

2007. Barka lipog imena

2008. Lipa noć na Kvarneru

2009. Prelipi kraju moj

2010. Moglo nan je lipo bit

2011. Ča bin ja da te niman

2012. Si su došli

2013. Ma ši te ki ča za me pita

2014. Najlipši škoj

2018. Zvoni stari zvon


PIFAR, EUGEN - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1971. Amore bilingue (s Nevijom Rigutto)


PILAT, MATEO- 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2015. Zgubljeni raj


PINCETIĆ, IVO - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

1970. Galiotova pesen

1974. Ja sam čakavac


PISAK, ELIO - 4 puta na MIK-u, 4 pjesme

1993. Roža, Roža (s grupom Histri)

1994. Con la supa istriana;

1995. Briškula (s grupom Histri);

1996. Samo kuraja


POLIĆ, ALEN - 10 puta na MIK-u, 10 pjesama

2002. Žažara (s Jožom i Tončem)

2003. Bušnul san divojku (s nonom i grupom Rivers);

2004. Sinoć spazih

2005. Junak mlad

2006. Čigovi

2010. Hajdemo draga

2011. Črna (s ansamblom Kaljina)

2012. La vita (s La Mielom)

2013. Paprena Roza

2014. Mala


PREDEN, SERGIO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1984. Bjonda jedna mala


PRIFARSKI MUZIKANTI – 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2013. Reka dveh imen


PRODANOVIĆ, MILENKO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1968. Fakin od porta


PRPIĆ MATEJ 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2018. Fala mama (duet s Voljenom Grpcem)


PUHAČKI ORKESTAR LOVRAN 1. put na MIK-u, 1 pjesma

2010. Limena glazba (s Duškom Jeličićem)


PUHAR ANNA LORENZA - 2 put na MIK-u, 2 pjesme

2010. Kvarnerski raj (s Voljenom Grbcem i Antoniom Krištofićem)

2021. Telo zami, ma dušu mi pusti 8s Antoniom Krištofićem)


PUHOVAC, MENSUR – 5 puta na MIK-u, 7 pjesama

1979. Telefon je zazvonil

1980. Gromnišćice lipotice

1981. Na Trsatu

1982. Portić; Čudesna lađa (sa Srđanom Breškovićem i Erolom Mlakarom); Mora kantada (s Angelom Tariicchiom i Erolom Mlakarom)

1983. Grobnički feštari


PUPIS, KARLA (4 SOPRANA) 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2020. Ruža od vetri 


PURIĆ, MELANIJA – 5 puta na MIK-u, 5 pjesme

2011. Kračun (s grupom Fortunal)

2016. Bižin va bili svit

2017. Zlato moje (s Krešimirom Perovićem)

2018. Daž daži (s klapom Kaštadi)

2020. Tornaj mi sriće komadić (na CD-u, a na festivalu je izvodila Andrina Frleta)


R

RADIVOJ, IGOR MRVICA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1997. Vagabund


RADOLFI, DAVOR - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2011. Tango istriano


RAJNOVIĆ LUCIJA (4 SOPRANA)  1 put na MIK-u, 1 pjesma

2020. Ruža od vetri 


REJEC, SILVIJA - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

2000. Ko more i zemlja;

2003. Pismo bratu (s Vilijem Škuflićem)


RESMAN, MATEO  - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2017. Ti si moje more


RICCHIUTO, VALERIO 2 put na MIK-u, 2 pjesme

2020. Svi na rivu

2021. Adria verde, Adrua blu


RIGUTTO, NEVIA - 15 puta na MIK-u, 19 pjesama

1970. Tri nonice (s Marijanom Stakorićem); Ajme

1971. Amore bilingue (s Eugenom Pilarom); Kameni grad;

1972. Kosci (s Ivicom Ujevićem); Ljubav materina

1973. Pod starin krovon

1974. Novljansko kolo (s Davorom Jurićem); Solo qui

1975. Uz svećicu

1976. I sanjal je kmet

1979. Smih

1980. Naš ča - dragi i lipi

1985. Primorski gradići

2013. Parenzana in Visinada

2014. Kanat od mladosti

2015. La bora 

2017. Canzone alla mia terra (s Francescom Squarciom)

2021. Da bimo i k letu ( s Tamarom Brusić, Duškom Jeličićem i Maurom Starajem)


GRBAC, ROBERTINO - 7 puta na MIK-u, 7 pjesama

2006. Dopri barkune

2007. Vraćam se kraju svom

2008. Stija bin da

2009. Ura

2010. Lipa si

2011.  Adio more

2012. Tanac od života


ROBIĆ, IVO - 5 puta na MIK-u, 8 pjesama

1966. Priča o moru; U Novom na plaži

1970. U noći

1971. Kad se doma vrnen

1972. Babine milošćice (s Tonijem Kljakovićem); Liliana

1973. Kad god na rivu dojdem; Mladost (s Mladenom Kozjakom)


RIVERS - 2 put na MIK-u, 2 pjesme

2003. Bušnul san divojku (s Alenom Polićem)

2006. Ci coco


RONČEV1Ć, ANITA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1995. Margareta (s grupom Kolaž)