S - Ž.

S

SABLIĆ, SAŠA - 2 puta na MIK-u, 4 pjesme

1965. Ljeto

1966. Školjka (s Uraganima); Počinje igra (s Uraganima); Fešta o vinčanju (s Rosandom Turicom)


SABLJAK, HELENA- 1 put na MIK-u, 2 pjesme

1968. Barkarola; Karta i žmuljić (s Tonijem Kljakovićem)


SABRINA - 4 puta na MIK-u, 4 pjesme

2005. Dragi Bog zna

2006. Ča, ča, ča

2007. Špegalj

2011. Ako nisi sritan


SEPE, MAJDA- 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1986. Prozor prema jugu


SLABINAC, KRUNOSLAV KIĆO - 1 puta na MIK-u, 1 pjesma

2012. Marija, zva san je Marija


SLAVA I IGOR (DUO) Obranović Slava i Ivanović Igor

2020. Na te još pensan


SOBOTINČIĆ, KSENIJA - 3 puta na MIK-u, 3 pjesme

1995. Ča moraš navigat

1997. Ja tu san kraj tebe

1999. Srićno ti


SQUARCIA, FRANCESCO - 6 puta na MIK-u, 6 pjesama

1969. Ča će reć (s Radojkom Šverko); Va dragen gradu mom (s Ivicom Ujevićem);

2013. Immensamente

2014. Io e te

2016. Casa mia

2017. Canzone alla mia terra (s Neviom Rigutto)

2020. Fiume nall' anima


STAKORIĆ, MARIJAN - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1970. Tri nonice


STANIĆ, DORIS (4 SOPRANA) 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2020. Ruža od vetri 


STARAJ, MAURO - 4 puta na MIK-u, 4 pjesme

1999. Bez naslova (sa Šejetom u grupi Faloti)

2000. Imel san 16. let (s grupom Faloti

2016. Jubav najveća

2021. Da bimo i k letu

 

Š

ŠAJETA, DRAŽEN TURINA - 3 puta na MIK-u, 3 pjesme

1996. Danica

1998. Cice i guzice

1999. Bez naslova


ŠEGOTA EDI - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2017. Živet će vavik naša beseda


ŠERFEZI, IVICA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1965. Doček na rivi


ŠIMIČIĆ, VANJA - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2002. Moj kontadin


ŠINKOVIĆ, MARUŠKA - 2 puta na MIK-u, 3 pjesme

1965. Balatura

1967. Mladić s Kvarnera (s Ansamblom Dalmacija); Škoji i škojići (s Ansamblom Dalmacija)


ŠKENDER, ZDRAVKO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1993. Quando saro in America


ŠKUFLIĆ, VILI - 6 puta na MIK-u, 6 pjesama

1998. Balun

1999. Pazinjanka

2000. Roženica

2002. Pir, maneštra i kumpir

2003. Pismo bratu (sa Silvijom Rejec)

2004. O Ive, Ive


ŠKROBONJA, FELICE - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

1973. Maškare

1977. Soldi


ŠOŠTAR, ANTUN - 1 put na MIK-u, l pjesma

1964. U Bakru


ŠPIŠIĆ, ZVONKO – 3 puta na MIK-u, 4 pjesme

1966. Izgubljen san; Već je vrijeme (s Višnjom Korbar)

1971. Marice dušo

1974. Jerbo nam se ljubav


ŠTEFANIĆ, SUZANA  - 2 put na MIK-u - 2 pjesme

2019. Neka mi tvoje telo reče

2020. Volin te


ŠTEFOK, ANA - 1 put na MIK-u, 2 pjesme

1964. Nade;   Bez jedra i vjetra


ŠTIFANIĆ, DARKO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1994. E la barca va (s Danijem Maršanom)


ŠUSTER, ROLAND – 6 puta na MIK-u, 10 pjesama

1965. Fešta na palubi

1967. Primorska serenada

1968. Daleko od rodnog kraja; Barbe (s Irom Kraljić)

1969. Nevera; Dugi treptaj dana

1970. Makiništ Franina; Oj Labinko i Labinjon (s Ljiljanom Budičin-Manestar)

1974. Pesan Mariji; Fakin od porta


ŠVERKO, RADOJKA - 11 puta na MIK-u, 14  pjesama)

1966. Lipi kapelan; Vali mi nose barku (s Vinkom Dundarom)

1968. Vavek si va srcu; Lipo mi je (s Daliborom Brunom)

1969. Divojka iz oštarije; Ča će reć (s FrancomSquarciom)

1971. Zimmer frei

1976. Pupa

1994. Nišan šla za len

1995. Va dihe mora (sa ženskom klapom Luka)

1996. Bracolet

1997. Plače stara lesa (s klapom Krk)

1998. Kad san ti bila

1999. Se ti si sobun zel


T

TARTICCHIO, ANGELO - 9 puta na MIK-u, 11 pjesama

1981. Andemo in barca (s Ljiljanom Budičin Manestar)

1982. Mora kantada (s Erolom Mlakarom i Mensurom Puhovcem)

1983. Ni ga ča je Pazin

1984. Pegulan / Jubav u dvoje (s Jasminom Ibrahimpašić)

1985. Zima / Fa piano, fa piano ( s Ivanom Načinovićem)

1986 In vino veritas

1993. Istrijan i bukaleta (s klapom Krk)

1994. U ime ljubavi

1995. Citavecia ( s grupom TNT)


TEENS - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

1999. Da mat zna

2000. Baby bye, bye, bye


TOKIĆ, AIDA 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2020. Kantrida


TOLJA, DAVOR - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1993. Ne bacilaj


TOLJA, MARKO - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

2006. Partila je mala

2007 Morska rijeka


TOPIĆ, DADO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1997. Nisan znal


TOPLEK, KATARINA (4 SOPRANA) 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2020. Ruža od vetri 


TRIO BAJS - 1put na MIK-u, 1 pjesma

2000. Gunjci (s Vesnom Nežić Ružić)


TRIO GUŠT - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1999. Lipa moja šinjorina


TRIO NEDA, DARIO I MILJENKO (pod Neda, Dario i Miljenko)


TRIO RIO - 9 puta na MIK-u, 9 pjesama

1993. Kad zasope trieštinka (s Brankom Fućkom)

1994. Draga naša koza (s Brankom Fućkom)

1995. Skala (s Marinom Ferenčićem)

1996. Važgi ferale

1999. Tananananaj (s Jozefinom)

2000. Amore mio (s Jozefinom)

2006. Sušaćanka, moja nona (s Jozefinom)

2007. Moja ruža (s Jozefinom)

2008. Ničega se ne bojin (s Jozefinom)


TRIO TIVIDI – 1 put na MIK-u, 2 pjesme

1966. Zvončari; Cviće na poneštri


TURICA, ROSANDA – 1 put na MIK-u, 2 pjesme

1966. Moja mala kala; Fešta o vinčanju (sa Sašom Sablićem i Uraganima)


U

UJEVIĆ, IVICA - 5 puta na MIK-u, 7 pjesama

1968. Lepa mandalina; Naš je Ivić šal

1969. Va dragen gradu mom (s Francescom Squarciom)

1971. Za kap moga mora

1972 Senjski bali (s kvartetom Studio); Kosci (s Nevijom Rigutto)

1973. Mlad mornar (s vokalnim ansamblom Rivijera)


UNGAR, MIRO - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1970. Stara poltrona


URAGANI - 1 put na MIK-u, 3  pjesme

1966.   Školjka (sa Sašom Sablićem); Počinji igra (sa Sašom Sablićem ); Fešta o vinčanji Rosandom Turicom)

 

V

VAGAJA, SANDRA- 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2015. Zrno soli


VELJAČIĆ, IVICA- 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1978. Buro vraže


VETMA, NENAD - 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1993. Frane hod po špežu (sa Sonjom Čebular)


VILER, ELDA – 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1969. Na Rečini


VILIM,  IVICA – 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1981. Soldi


VIŠNIĆ, BRANKO – 1 put na MIK-u, 2 pjesme

1986. Barcadero; Kale (s Tonijem Kljakovićem)


VITASOVIĆ, ALEN - 14 puta na MIK-u, 14 pjesama

1995. Samo Bog te moga učiniti

1999. Mrvu sriće

2000. Ima san sve

2002. Bol me ne boli

2003. Srebrni lancun

2004. Sotto voce (s Duškom Jeličićem i ženskom klapom Mareta)

2005. Daghe oio

2006. Pokora ljubavi (s Karin Kuljanić)

2007. Kad će vrime od kruha i grozja (s klapom Tić)

2008. Daj, daj, daj

2009. Ljubav od sudbine

2010. Istra mati moja (s Lidijom Percan)

2017. Pirovjanska

2021. Fermaj se malo (s Danielom Moscardom)


VIŽINTIN, BORIS – 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

1995. Boškarin


VLAČIĆ, BRANKO – 1 put na MIK-u, 1 pjesma

1977. Utakalnica


VOKALNI ANSAMBL RIVIJERA - 2 puta na MIK-u, 5 pjesama

1973. Trsački prošijani (s Tonijem Kljakovićem); Mlad mornar (s Ivicom Ujevićem)

1974. Lipo j' vino pit (s Aldom Galleazzijem); Mala Ane (s Ljiljanom Budičin-Manestar i Mirkom Cetinskim); Mornarima (s Ladom Kos)


VUČAK, TEA - 3 put na MIK-u, 3 pjesme

2019. Puli mora (s Nikolom Kolačevićem)

2020. Svet na dar

2021. Srića do neba


VUKOV, VICE - 1 put na MIK-u, 2 pjesme

1965. U krilu Kvarnera; Moj brod zovu povratak.


W

WESTERN EXPRESS  1 put na MIK-u, 1 pjesma

2017. I ča biš sada


Y

YAMAS - 2 puta na MIK-u, 2 pjesme

2009. Sto misli

2012. Leto na Kvarnere


Ž

ŽUŽIĆ, MARINA- 1 put na MIK-u, 1 pjesma

2015. Ni noć za kraj