1972.

undefined
 U konkurenciji MIK-a '72 našle su se 22 kompozicije, a ovo je zajednička snimka interpreta

 Na čelo MIK-a došla je nova direktorica, odnosno direktorica Koncertnog ureda prof. Alverna Smokvina koja će na tom mjestu ostati sve do kraja "starog MIK-a", 1986. godine.

 

MIK je te godine svirao i pjevao u čak šesnaest mjesta. Počeo je 15. lipnja u Čavlima pa gostovao u Novom Vinodolskom, Bujama, Kastvu, Bakru, Poreču, Rijeci, Puli, Pazinu, Rabu, Senju, Malom Lošinju,Kraljevici, Rovinju, Buzetu i finalno nastu­pio 1. srpnja u Labinu. Karavana je pauzirala samo jedan dan i to 26. lipnja.

 

U propozicije MIK-a unesena je novina - prvoplasirana pjesma s jedne koncertne večeri iduće se večeri izvodi prva. Zbog toga je redoslijed pjesama prve festivalske večeri dobiven ždrijebom, a isto pravilo vrijedi do današnjih dana.


Skladbe

1. SENJSKI BALI (I. Ujević - I. Violić - S. Kalogjera) Ivica UJEVIĆ i Kvartet STUDIO

2. MOJA NONA (H. Piliš - I. Širola - O. Depolo) Ljiljana BUDIČIN-MANESTAR

3. TONINA MOLOJ BAKA (B. Rajković - B. Rajković - M. Nardelli) Vinko PAIĆ

4. NI GA, NI (T. Vidošić - Lj. Pavešić - F. Pomykalo) Milka ČAKARUN

5. SUNCE (T. Vidošić - D. Gervais - N. Kalogjera) Tomislav BORIĆ

6. NOVI SVET STARE BESEDI (B. Rajković -  B. Rajković - I. Savin) Marina BOKA

7. KOSCI (I. Rožić - D. Kabalin - I. Rožić) Nevia RIGUTTO i Ivica UJEVIĆ

8. STARI RIBAR (B. Adamič - J. Tomin - B. Adamič) Hrvoje HEGEDUŠIĆ

9. BABINE MILOŠĆICE (A. Dobrić - D. Kabalin - M. Prohaska) Toni KLJAKOVIĆ i Ivo ROBIĆ

10. KUPIL SAN TI PRSTENAC (B. Sepčić - Č. Variola - F. Pomykalo) Mirko CETINSKI

11. PIPA (A. Baša - D. Gervais - A. Baša) Trio NEDA, MILJENKO i DARIO

12. MLADA PULA (B. Rajković - B. Rajković - I. Savin) Miljenko KOZLEK

13. LJUBAV MATERINA (A. Dobrić - D. Kabalin - O. Depolo) Nevia RIGUTTO

14. PETEŠIĆ (N. Milotti - D. Kabalin - Z. Černjul) Betty JURKOVIĆ i Hrvoje HEGEDUŠIĆ

15. ŠJORE FOŠKE TOVAR (N. Milotti - M. Fištrović - Z. Černjul) Kvartet STUDIO

16. JERBO NAM SE LJUBAV NE BI JUBAV ZVALA (Z. Spišić - T. Kovačević - Z. Černjul) Zvonko SPIŠIĆ

17. AMOR DE PESCADOR (F. Pomykalo - MKinel - F. Pomykalo) Ljiljana BUDIČIN-MANESTAR i Mirko CETINSKI

18. LILIANA (F. Pomykalo - G. Scotti - F. Pomykalo) Ivo ROBIĆ

19. BELA NEDEJA (I. Rožić - D. Kabalin - A. Baša) Aldo GALLEAZZI

20. RIČ DOMAĆA (N. Milotti - D. Kabalin - I. Kelemen)« Toni KLJAKOVIĆ

21. MAMINA STARINA (N. Milotti - Lj. Pavešić - R. Bosner) Betty JURKOVIC

22. HOFIRANJE PO SENJSKI (I. Krajač - I. Krajač - S. Kalogjera) Kvartet 4M

Festivalskim orkestrom dirigirali su Zlatko Černjul, Ferdo Pomykalo i Stanko Selak, voditelji su bili Ksenija Urličić, Ljubo Jelčić i Raniero Brumini, a među izvođačima, dobio i četiri debitanta - Milku Čakarun, Vinka Paića, Marinu Boku i Miljenka Kozleka.

 

 undefined

 Alverna Smokvina, Zvonko Špišić i Ivo Robić na rapskoj rivi odmah po dolasku karavane na Rab


Nagrade

Uvedena je Vikendova nagrada Srebrni cvijet za trećeplasiranu skladbu po izboru publike, drugoplasirana dobiva Kristalnu pepeljaru, nagradu Udruženja muzičara zabavne i narodne muzike Rijeka, a prvoplasirana Zlatni pokal RTV Zagreb.

NAGRADE PUBLIKE:

1. Mirko CETINSKI, skladba KUPIL SAN TI PRSTENAC (B. Sepčić - Č.Variola – F. Pomykalo), 1893 glasa

Ova je kompozicija dobila i nagradu Zlatni sat koja je dodjeljivana kompoziciji koju publika na završnoj večeri nagradi najdužim pljeskom.

2. Kvartet 4M, skladba "HOFIRANJE PO SENJSKI" (I. Krajač – I. Krajač - S. Kalogjera), 1392 glasa

3. Ljiljana BUDIČIN-MANESTAR i Mirko CETINSKI, skladba "AMOR DE PESCADOR" (F. Pomykalo - M. Kinel - F. Pomykalo), 1358 glasova

 NAGRADA STRUČNOG POVJERENSTVA:

Nello MILOTTI za skladbu "ŠJORE FOŠKE TOVAR"

NAGRADA RADIO RIJEKE "ZLATNI MIKROFON" ZA NAJBOLJI ARANŽMAN:

Ferdo POMYKALO za skladbu "NI GA, NI"

NAGRADA RADIO PULE "ROŽENICE" ZA NAJBOLJE KORIŠTEN ISTARSKI MELOS:

Tihomir VIDOŠIĆ, kompozitor skladbe "NI GA, NI"

NAGRADA "NOVOG LISTA - GLASA ISTRE" "SREBRNO JEDRO" ZA NAIBOLJI TEKST:

Ljubo PAVEŠIĆ za tekst pjesme "NI GA, NI"


undefined

 Izvođači na pozornici: Mirko Cetinski, Lidija Percan, Tomislav Borić, Mladen Kozjak, Marina Boka, Lada Kos, Aldo Galleazzi, Ivica Ujević.


Festivalije

 

Da mikovci mogu - mogu, pa čak i u istom danu odraditi dva koncerta. Zbog pravog proloma oblaka, kako pišu ondašnji mediji, nastup je 23. lipnja u Pazinu morao biti odgođen. Kako je karavanu put odnio na drugi kraj regije, Pazinjani su morali pričekati 29. lipnja kad su mikovci trebali gostovati u Rovinju, te ih prije negoli krenu na rovinjski koncert odgledati i odslušati. Prelistavajući ondašnje novine, ni u jednima nismo našli izjavu sudionika festivala kojom bi se požalili da im je bilo teško.

Nailazimo i na još jednu zanimljivost vezanu uz gradove domaćine. Naime, MIK se vratio u majčino krilo - u Rijeku koja mu prethodnih godina zbog nedostatka novca nije mogla biti domaćinom. Možda bi se i 1972. godine dogodilo isto da u "akciju spašavanja" nisu stupili Milka Čakarun i Saša Sablić. Uspjeli su nagovoriti rukovodstva pojedinih poduzeća da financijski potpomognu MIK i vratili Rijeci mikovsku karavanu.