2001.

Ovo je godina kad je obnovljeni ili "novi MIK", kako ga mnogi nazivaju, pauzirao. Njegova "šutnja" pre­strašila je mnoge fanove jer, poučeni iskustvom "starog MIK-a". pomislili su na ono najgore - ko­načan kraj. Andrej Baša u razgovoru za Novi list kao razloge pauziranja MIK-a naveo je nova pravila HRT-a (drugačiji rokovi prijave za prijenos festi­valske večeri koji su se kosili s rokovima prijava za natječaj MIK-a) te predstojeće lokalne izbore koji su pak donosili teškoće pri pronalaženju gradova domaćina.

Što se tiče pjesama izabranih na natječaju za ovo­godišnji MIK, svi su autori dobili dopis kojim su upoznati sa situacijom na MIK-u, s molbom da se izjasne hoće li pjesmu sačuvati za idući MIK. Redom stižu odgovori podrške i zadržavanja pjesme do iduće godine, rekao je Baša. Na upit kako on kao direktor festivala vidi njegovu budućnost, odgovorio je: Uza sve peripetije, ipak je publika ta koja određuje postojanje MIK-a. Da MIK nije zaživio u narodu, ne bi punio sve prostore u kojima se održavao. Kao i sam festival, i njegova je publika drugačija. To nije Balkan.